Senior date Ikast-Brande


12-Jul-2017 07:37

Det kunne eksempelvis være sundhed, cleantech, fødevarer, fysiske produkter, fintech, software/IT, etc.Andre konkurrencer fokuserer på en bestemt type iværksættere.Ydelserne omfatter blandt andet gratis eksportrådgivning, workshops og camps, skræddersyet løsninger, opbygning af netværk og partnerskaber, sparring om opstart af virksomhed i udlandet, introduktion til…Der findes mere end 1.000 erhvervsdrivende fonde i Danmark.Flere af fondene yder støtte til iværksættere, selvstændige og virksomheder – især indenfor forskning, udvikling og innovation af nye teknologier og produkter, der kan fremme det danske samfund, erhvervsliv og konkurrenceevne.Accelerators tilbyder et specialdesignet (ofte intensivt) programforløb over få måneder (fx 3-6 måneder).Forløbene har til formål at fremme etablering og/eller udvikling af nye startups.

Samtidig tilbydes der typisk sparing og vejledning omkring opstart, forretningsudvikling, strategi, drift, mv.Dette kan eventuelt være fra private og offentlige fonde, legater, tilskud, støtteordninger, pulje, mv Listen nedenfor har fokus på konsulentvirksomheder, der hjælper med finansiering…Der er 7 godkendte GTS-institutter i Danmark. De er henholdsvis Alexandra Instituttet, Bioneer, DFM, DBI, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.Institutterne har tilsammen mere end 30 afdelinger i Danmark.Tiltagene og aktørerne er opdelt i en række overordnede kategorier som vist nedenfor.

Oversigterne er ikke nødvendigvis udtømmende og formålet er ikke at gengive en detaljeret beskrivelse af aktørernes tilbud og ydelser, men derimod at skabe et generelt overblik, og derved sikre at iværksættere og virksomheder bliver guidet frem til det tilbud, der matcher deres aktuelle behov.De fleste databaser er gratis mens enkelte kræver brugerbetaling.It is our joy to serve you the most breathtaking high-quality pictures of stunning females with awesome big boobs.… continue reading »


Read more

A full description can be found in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), which guides mental health professionals in the diagnosis of mental health disorders, such as depression.… continue reading »


Read more